Dva dni plné zaujímavých prípadov z praxe pediatra

Kongres sa koná v termíne 22.-23.marca 2024 v Žilina, v hoteli HolidayInn, Športová ulica.

 

Festival KAZUISTÍK z pediatrie je jedným z najobľúbenejších kongresov v pediatrickej obci. Prináša dva dni plné zaujímavého obsahu priamo z ambulancií a pediatrických oddelení či kliník zo Slovenska aj Čiech.

Kongres je zostavený z prednášok vo forme kazuistík, preto poskytuje veľmi pútavú vzdelávaciu platformu pre primárnu pediatriu, a tiež pre špecialistov. Každoročne je odprednášaných cca 65 samostatných prednášok s rôznymi odbornými problémami, s ich riešeniami a výsledkami liečby. 

Koncept kazuistík v konkrétnej téme je vyhľadávaným a veľmi zaujímavým pre širokú odbornú verejnosť. Tento ročník rozbiehame inšpiratívnu časť pre mladých lekárov, ktorých chceme podporiť v ich odbornom progrese.

Spúšťame jedinečnú podpornú časť YOUNG DOCTOR AWARD, ktorá je určená pre mladých lekárov do 35 rokov, ktorí prídu prednášať svoje zaujímavé kazuistiky. Odborná komisia vyberie najlepšieho mladého lekára, ktorý získa veľmi hodnotné ceny ako odmenu za svoju snahu, odvahu a prípravu prednášky.

 

 

why chose