Odborný garant:

Detská Fakultná Nemocnica Košice

Trieda SNP 1

040 01 Košice

 

 Záštitu nad podujatím prevzali:

 

 

Prezident kongresu:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

 

Organizátor kongresu:

 

CLS Consulting, s.r.o.
Litovelská 670/27
024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.:  +421 911 218 597
Mail: info@kazuistika.sk
Web: www.kazuistika.sk

 

 

Spoluorganizátor kongresu:

 

 

Seraphinea, s.r.o.
Litovelská 670/27
02401 Kysucké Nové Mesto

Tel.: +421 911 218 597

Mail: info@kazuistika.sk
Web: www.kazuistika.sk