Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

 

 

 

10. medzinárodná konferencia Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2017

sa bude konať v dňoch 17. - 18. marec 2017 v univerzitnom meste Žilina, 

v hoteli HolidayInn.

 

Poslaním Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2017 je prezentovať konkrétne uzavreté ale aj otvorené prípady
v oblasti pediatrie a príbuzných špecializovaných odborov.

Cieľom Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2017 je ďalej rozvíjať porozumenie a aktívnu spoluprácu medzi lekármi prvého kontaktu a špecializovanými pediatrickými pracoviskami s cieľom podporovať správnu diagnostiku a spôsob liečby detských pacientov.

Dvojdňová konferencia ponúka prepojenie, interakciu a výmenu skúseností medzi oddelenskými a ambulantnými lekármi zo Slovenska i Čiech.

Súčasťou konferencie bude tiež platforma pre odborné výmeny a diskusie medzi delegátmi z mnohých odborných inštitúcií a priemyslu.

 

Festivaly KAZUISTÍK z pediatrie už podporili: