Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

 

KONGRES POD TAKTOVKOU COVID automatu:

Kongres je zachovaný v klasickej verzii – čiže osobné stretnutie v hoteli HolidayInn v Žiline tak, ako ste boli zvyknutí. Kongres je určený pre zaočkovaných lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov. Možnosť príchodu na miesto vo štvrtok, t.j. 30.9.2021, s registráciami budeme pripravení od 18h, aby sa rozptýlil nápor účastníkov a boli sme schopní dodržiavať odstupy a voľnosť prostredia. 
Každý účastník, ktorý sa fyzicky zúčastní kongresu musí mať platný COVID pass v zmysle plnej zaočkovanosti podľa pravidiel COVID automatu pre organizáciu hromadných podujatí, viď https://automat.gov.sk/zilina


Tohtoročný kongres bude prístupný pre účastníkov s uhradeným registračným poplatkom aj v online verzii, ktorá bude technicky dostupná na webstránke kongresu v reálnom čase konania kongresu. Preto ak sa rozhodnete, že sa nechcete, alebo nemôžete osobne zúčastniť kongresu, máte k dispozícii online prenos celého kongresu v reálnom čase. Stačí, keď si nainštalujete na počítači aplikáciu Zoom, v príslušnom čase sa prihlásite, administrátor Vás pripojí (čo bude slúžiť aj ako dôkaz Vašej prítomnosti pre akreditačnú komisiu) a môžete v komforte svojho bydliska sledovať priamy prenos Festivalu KAZUISTÍK z pediatrie 2021. 
Bez registrácie a uhradeného registračného poplatku nebude možné si online prenos pozerať. 

Čo sa týka bezpečnostných zásad a hygienických očakávaní, budeme vyžadovať všetky náležitosti prijaté a prikázané Úradom verejného zdravotníctva. Teda:

-vstup povolený len plne zaočkovaným osobám, ktoré sa preukážu pri vstupe na podujatie platným očkovacím preukazom,

-vstup povolený len s respirátorom FFP2,

-pravidelné dezinfikovanie rúk (budú zabezpečené dezinfekčné gély a roztoky na všetkých toaletách hotela, na registračnom desku, na recepcii, na každom stole s coffee breakom, v prednáškovej sále a po uvážení organizátora aj na iných, zaťažených miestach,

-po každej prednáške bude rečnícky pult a mikrofón vydezinfikovaný,

-v hlavnej prednáškovej sále bude celodenne pustený unikátny filtračný prístroj, ktorý priebežne počas celého dňa čistí vzduch od zárodkov vírusov a baktérií,

-priestory s výstavnými stánkami budú usporiadané voľnejšie, s dostatočnými rozostupmi,

-priestory hotela budú vždy ráno, na obed a večer kompletne dezinfikované personálom hotela,

-vzduch v priestoroch prednáškovej sály a výstavných stánkov bude priebežne filrtovaný špeciálnymi pritivírusovými čističmi vzduchu po skončení prednášok kompletne vydezinfikované ozónovou filtráciou, ktorá spoľahlivo likviduje všetky vírusy a baktérie,

-priestory prednáškovej sály a výstavných stánkov budú po skončení prednášok kompletne vydezinfikované germicídnymi lampami, ktoré spoľahlivo likvidujú všetky vírusy a baktérie,

-priestory hotela budú v maximálnej možnej miere vetrané čerstvým vzduchom.

Pevne veríme, že oceníte náš proaktívny prístup a prípravu kongresu. Tešíme sa na vás a už čoskoro dovidenia.