Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Festivalu KAZUISTÍK z pediatrie 2020

Registrácia otvorená





 

UPRAVENÁ VERZIA KONGRESU kvôli opatreniam v súvislosti s pandémiou COVID-19:

Kongres chceme zachovať v pôvodnej verzii – čiže osobné stretnutie v hoteli HolidayInn v Žiline tak, ako ste boli zvyknutí. Možnosť príchodu na miesto vo štvrtok, t.j. 11.6.2020, s registráciami budeme pripravení už od 16h, aby sa rozptýlil nápor  účastníkov a boli sme schopní dodržiavať odstupy a voľnosť prostredia. 
Každý účastník, ktorý sa fyzicky zúčastní kongresu musí vyplniť, podpísať a odovzdať organizátorovi "Vyhlásenie o neinfekčnosti". Prosíme Vás o zadanie reálneho telefónneho čísla, ktoré je použiteľné v prípade nutnosti následného kontaktu účastníkov. Dokument si môžete vopred stiahnuť a priniesť na kongres už vyplnené, prípadne bude k dispozícii aj priamo na kongrese na vyplnenie.

V rámci prednáškovej miestnosti sme sa rozhodli pre rozloženie stoličiek naširoko, s dodržaním veľkých rozostupov a k dispozícii budú ďalšie dve miestnosti v hoteli (každá pre cca 80  - 100os), kde bude na plátne premietaný priamy záznam zo sály. Preto sa môžete rozhodnúť, do ktorej sály pôjdete, s prihliadnutím na vlastnú potrebu komfortu a bezpečnosti. Vzduch v hlavnej sále bude filtrovaný unikátnym filtračným prístrojom na odstránenie baktérií a vírusov (vrátane COVID-19, SARS, chrípky atď), ktorý vynašli šikovní slovenskí technici a aktuálne je v procese patentovania. Po skončení prednášok bude tento istý prístroj využitý na ozónovú dezinfekciu všetkých priestorov, ktoré boli využívané účastníkmi, aby sa dokonale odstránili prípadné zárodky vírusov či chorôb. Zároveň sme objednali aj firmy, ktoré budú germicídnymi lampami dezinfikovať priestory pred kongresom, počas prestávok aj po skončení. Heslo "vzduch čistý"!

Tohtoročný kongres bude prístupný pre účastníkov s uhradeným registračným poplatkom aj v online verzii, ktorá bude technicky dostupná na webstránke kongresu. Preto ak sa rozhodnete, že sa nechcete, alebo nemôžete osobne zúčastniť kongresu, máte k dispozícii online prenos celého kongresu v reálnom čase. Stačí, keď si nainštalujete na počítači aplikáciu, v príslušnom čase sa prihlásite, administrátor Vás pripojí (čo bude slúžiť aj ako dôkaz Vašej prítomnosti pre akreditačnú komisiu) a môžete v komforte svojho bydliska sledovať priamy prenos Festivalu KAZUISTÍK z pediatrie 2020. V prípade, že už teraz viete, že sa chcete zúčastniť kongresu ako online účastník, ozvite sa nám čím skôr na email info@kazuistika.sk Po zmene Vašej účasti na online verziu dostanete presné inštrukcie na zvládnutie technickej požiadavky na prenos a tiež informácie o možnostiach a detailoch prenosu. Bez uhradeného registračného poplatku nebude možné si online prenos pozerať. 

Tento najnovší ozónový sterilizátor a regenerátor vzduchu sa bude starať o bezpečnosť našich kongresových priestorov

Čo sa týka bezpečnostných zásad a hygienických očakávaní, budeme vyžadovať všetky náležitosti prijaté a prikázané Úradom verejného zdravotníctva. Teda:

-vstup povolený len s rúškom (budú k dispozícii rúška aj od organizátora na prípadnú výmenu, prineste si však, prosím, vlastné),

-pravidelné dezinfikovanie rúk (budú zabezpečené dezinfekčné gély a roztoky na všetkých toaletách hotela, na registračnom desku, na recepcii, na každom stole s coffee breakom, v prednáškovej sále a po uvážení organizátora aj na iných, zaťažených miestach,

-po každej prednáške bude rečnícky pult a mikrofón vydezinfikovaný,

-v hlavnej prednáškovej sále bude celodenne pustený unikátny filtračný prístroj, ktorý priebežne počas celého dňa čistí vzduch od zárodkov vírusov a baktérií,

-jedlo a nápoje budú balené,

-priestory s výstavnými stánkami budú usporiadané voľnejšie, s dostatočnými rozostupmi,

-priestory hotela budú vždy ráno, na obed a večer kompletne dezinfikované personálom hotela,

-vzduch v priestoroch prednáškovej sály a výstavných stánkov bude priebežne filrtovaný špeciálnymi pritivírusovými čističmi vzduchu po skončení prednášok kompletne vydezinfikované ozónovou filtráciou, ktorá spoľahlivo likviduje všetky vírusy a baktérie,

-priestory prednáškovej sály a výstavných stánkov budú po skončení prednášok kompletne vydezinfikované germicídnymi lampami, ktoré spoľahlivo likvidujú všetky vírusy a baktérie,

-priestory hotela budú v maximálnej možnej miere vetrané čerstvým vzduchom.

SPOLOČENSKÝ VEČER 

Tohtoročný spoločenský večer  sme upravili do formy outdoorovej akcie, čiže bude k dispozícii vonkajšia terasa hotela, ktorá je priamo spojená s reštauráciou. Tým pádom bude zabezpečený bezpečný odstup, čerstvý vzduch a priestor na stretnutia a debaty tak, ako každý rok. Vzdali sme sa "pohybových" aktivít, zábava bude len bezpečná a budeme mať priestor na pokojný networking, ktorý po dlhom sociálnom odlúčení určite mnohých poteší. Téma ostáva "Povolania socializmu" takže tématické oblečenie je vítané :)

Pevne veríme, že oceníte náš proaktívny prístup a prípravu kongresu. Tešíme sa na vás a už čoskoro dovidenia.