Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

 

 

 

 

ONLINE STÁNOK
Cena: 750,-€

Váš banner na stránke kongresu – na webstránke kongresu bude viditeľne umiestnený banner Vašej spoločnosti/produktu prelinkovaný na Vami zvolenú stránku po celú dobu do kongresu a mesiac po kongrese.

Inzercia v programe - 1ks inzercia v programe kongresu, ktorú obdrží každý onsite účastník. (Veľkosť A6, 105x148mm, na výšku, plnofarebná grafika, orezové značky. Deadline 28.2. 2022)

Logo v kongresových materiáloch - firemné logo sa objaví na vnútornej strane obálky zborníka, bude uvedené v programe a na internetovej webstránke kongresu. Tiež bude uverejnené na všetkých tlačených materiáloch kongresu v sekcii Partneri (bannery, zborník, program atď)

"Ďakujeme" – váš krátky reklamný spot, slide alebo séria slidov (do 15 sekúnd) budú premietané online počas všetkých(8) prestávok kongresu,

2xDirect mail – v priebehu februára 2022 odoslaný 1 email všetkým účastníkom kongresu s informáciou o Vašom produkte vo forme kazuistiky - príbehu pacienta s Vašim produktom. Po skončení kongresu zašleme od vás 1 directmail každému účastníkovi kongresu. Obsah directmailu môže byť odborný, komerčný alebo kombinovaný.

Vstup reprezentantov – 5 online vstupov pre reprezentantov spoločnosti na kongres. Za každý ďalší online vstup bude účtovaných 29€.

Zriadenie a spustenie online stánku je možné pred kongresom v závislosti od rýchlosti dodania podkladov. 

stiahnite prihlášku TU

Festivaly KAZUISTÍK z pediatrie podporili:

 

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Organizátor akcie je platca DPH, preto konečné ceny budú navýšené o 20% DPH. Deadline pre prihlásenie partnera – 28.2.2022.