Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Registračné poplatky

Registračný poplatok zahŕňa:

  • vstup na kongres
  • kongresovú tašku s programom
  • zborník abstraktov
  • všetky prestávky na kávu
  • prístup na videozáznam prednášok po skončení kongresu

 

Skorá registrácia (ceny platia od 1.novembra do 30. novembra 2017)

  49 €*

Normálna registrácia (od 1. decembra 2017 do 22. marca 2018)

  69 €*

Registrácia na mieste (od 23.- 24. marca 2018)

  99 €*

Obed

 9,50 €*

Kongresová večera

  25 €*

* Uvedené ceny sú bez DPH, nakoľko Seraphinea, s.r.o. nie je platca DPH.
Lehota na stornovanie registrácie s 60%-nou úhradou registračného poplatku je 31. 1. 2018.

Pre platby za registračné poplatky na bankový účet je možné využiť číslo účtu pre platby zo Slovenska, a taktiež pre platby z Českej republiky. Použite, prosím, formát čísla účtu prislúchajúci krajine, z ktorej posielate platbu.

Majiteľ účtu : Seraphinea, s.r.o.
Číslo účtu zo Slovenska : 2001226801/8330
Banka : FIO banka a.s.
SWIFT-BIC : FIOZSKBAXXX
IBAN kód : SK26 8330 0000 0020 0122 6801

Číslo účtu zo Českej republiky : 2001226801/2010

 

REGISTRUJTE SA

Podmienky registrácie nájdete tu.