Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Registračné poplatky

Registračný poplatok zahŕňa:

  • vstup na kongres účastník na mieste
  • vstup na kongres účastník online
  • kredity prislúchajúce podľa pravidiel CME
  • kongresovú tašku s programom
  • zborník abstraktov tlačený/online
  • všetky prestávky na kávu
  • prístup na videozáznam prednášok po skončení kongresu

Normálna registrácia účasť (od 1. decembra 2022 do 23.marca 2023)

  109 €*

Normálna registrácia online (od 1. decembra 2022 do 24.marca 2023)

  89 €*

Registrácia na mieste (od 24. marca do 25. marca 2023)

  139 €*

Registrácia sestrička (od 1. decembra 2022 do 23.marca 2023)

  89 €***

Obed (piatok/sobota)

  15 €*

Kongresová večera (piatok)

  30 €*

Registrácia ŠTUDENT do 30r (od 1. decembra 2022 do 23.marca 2023)

  79 €**

Uvedené ceny sú bez DPH.
**
Pri registrácii sa riaďte pokynmi organizátora. Váš aktuálny stav "študent" musíte vopred preukázať.
*** Registrácia sestrička nie je viazaná na kreditový systém Komory sestier a pôrodných asistentiek

Lehota na stornovanie registrácie s 60%-nou úhradou registračného poplatku je 15. 2. 2023.

Registráciu účastníkov organizačne zabezpečuje spoločnosť Seraphinea, s.r.o.

Majiteľ účtu : Seraphinea, s.r.o.
Číslo účtu: 2941058756/1100
Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT-BIC : TATRSKBX
IBAN kód : SK5311000000002941058756
Variabilný symbol: je vygenerovaný samostatne každému účastníkovi po zaregistrovaníPodmienky registrácie nájdete tu.