Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Registračné poplatky

Registračný poplatok zahŕňa:

  • vstup na kongres
  • kongresovú tašku s programom
  • zborník abstraktov
  • všetky prestávky na kávu
  • prístup na videozáznam prednášok po skončení kongresu

 

Skorá registrácia (od 1.novembra do 30. novembra 2019)

  49 €*

***Normálna registrácia (od 1. decembra 2019 do 11. júna 2020)

  69 €*

Registrácia na mieste (od 12. júna do 13. júna 2020)

  99 €*

Obed

 9,50 €*

Kongresová večera

  25 €*

Registrácia ŠTUDENT do 30r (od 1. novembra 2019 do 11. júna 2020)

 49 €**

Uvedené ceny sú bez DPH.
**
Pri registrácii sa riaďte pokynmi organizátora. Váš aktuálny stav študent musíte vopred preukázať.
*** Platí rovnaká cena pri účasti na mieste alebo online z domu

Lehota na stornovanie registrácie s 60%-nou úhradou registračného poplatku je 30. 4. 2020.

Registráciu účastníkov organizačne zabezpečuje spoločnosť Seraphinea, s.r.o.

Majiteľ účtu : Seraphinea, s.r.o.
Číslo účtu: 2941058756/1100
Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT-BIC : TATRSKBX
IBAN kód : SK5311000000002941058756
Variabilný symbol: je vygenerovaný samostatne každému účastníkovi po zaregistrovaní

REGISTRUJTE SA, prosím, cez online registračný systém organizátora!!! 

Podmienky registrácie nájdete tu.