Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Autorské práva

Prednášky z kongresu Festival KAZUISTÍK® z pediatrie budú so súhlasom autora nahrané a spracované a po schválení organizačnou komisiou publikované na webovej stránke kongresu  www.kazuistika.sk.

Nahrávky budú využité výhradne len na účely uverejnenia na webstránke www.kazuistika.sk, budú výhradne prístupné len účastníkom kongresu a budú zabezpečené voči ďalšej distribúcii.

Aby Vaša prednáška mohla byť publikovaná na webstránke www.kazuistika.sk, potrebujeme od Vás vyplnenú autorskú zmluvu, ktorú nájdete kliknutím TU.
 

Autorskú zmluvu vytlačte, podpíšte a zašlite e-mailom na info@kazuistika.sk, alebo ju prosím, prineste na kongres a odovzdajte pri registrácií.

 

Základným prameňom autorského práva je tzv. Autorský zákon. Predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia. Autorské právo zabezpečuje autorom výhradné práva na využívanie ich vlastných diel alebo na poskytnutie oprávnenia na ich používanie iným osobám. Autorské práva je možné vzťahovať len na diela. Nie na názov, myšlienku, spôsob, objav, metódu a pod.. Autor má právo na ochranu svojho autorstva, právo rozmnožovať dielo, dostávať odmenu za každé použitie diela, bez súhlasu autora sa dielo nesmie používať. Autor môže previesť na inú osobu právo použiť dielo, nemôže sa však svojich autorských práv zriecť.