Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Festivalu KAZUISTÍK z pediatrie 2020

Registrácia otvorená
1.11.2019

Pozvaní prednášajúci 2015

MUDr. Marián Hrebík, MPH.,

primár kardiologického oddelenia NÚSCH a.s., DKC
námestník GR NÚSCH a.s. pre DKC

 

prof. Hana Hrstková, CSc.,

Šéfredaktorka časopisu Česko-slovenská pediatria          

 

MUDr. Maria Jasenková.,

Detská onkologická ambulancia, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou- Bratislava, riaditeľka PLAMIENOK n.o.

dr. N med. Wojciech Kosiak.,

Medical University of Gdansk, Ultrazvukové laboratórium hematológie a onkológie, Gdansk

 

MUDr. Ján Kovaľ, PhD.,

prednosta Kliniky pediatrie FN J.A. Reimana v Prešove 

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., 

prednosta II. detskej klinky SZU, prodekan pre vedu, výskum a rozvoj Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici 

 

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.,

Prezident Kongresu

 

Doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.,

Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa

MUDr. Norbert Moravanský, PhD.,

Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o.

 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., 

dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

 

prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., 

Predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti