Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Pozvaní prednášajúci 2015

MUDr. Marián Hrebík, MPH.,

primár kardiologického oddelenia NÚSCH a.s., DKC
námestník GR NÚSCH a.s. pre DKC

 

prof. Hana Hrstková, CSc.,

Šéfredaktorka časopisu Česko-slovenská pediatria          

 

MUDr. Maria Jasenková.,

Detská onkologická ambulancia, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou- Bratislava, riaditeľka PLAMIENOK n.o.

dr. N med. Wojciech Kosiak.,

Medical University of Gdansk, Ultrazvukové laboratórium hematológie a onkológie, Gdansk

 

MUDr. Ján Kovaľ, PhD.,

prednosta Kliniky pediatrie FN J.A. Reimana v Prešove 

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., 

prednosta II. detskej klinky SZU, prodekan pre vedu, výskum a rozvoj Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici 

 

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.,

Prezident Kongresu

 

Doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.,

Národný endokrinologický a diabetologický ústav, Ľubochňa

MUDr. Norbert Moravanský, PhD.,

Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o.

 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., 

dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

 

prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., 

Predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti