Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Program 2015


ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO

Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., prednosta Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine, hlavný odborník pre pediatriu MZ SR
MUDr. Marian Kollár, prezident SLK
Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave, člen výboru ČPS
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH, riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice Košice
MUDr. Marián Hrebík, MPH,  námestník generálneho riaditeľa, Detské kardiocentrum, Bratislava
Prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., emeritný predseda SPS
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc. mim. prof., predseda organizačného výboru FK 2015


ODBORNÝ PROGRAM

20. 3. 2015 PIATOK

 

7,30       Registrácia
8,30       Slávnostné otvorenie  

 

9,00 –10,20    Blok I.    Predsedníctvo: Slaný J.; Jakubička J.;

1. UŽ SME ŠKOLÁCI - 7. ÚSPEŠNÝCH ROČNÍKOV FESTIVALU KAZUISTÍK Z PEDIATRIE
    Kuchta M.; (Košice)
2. OPĚT EMOCE V ROCE 2014
    Slaný J.; (Trnava)
3. SÚ ODPORCOVIA OČKOVANIA POUČITEĽNÍ?
    Jakubička J.; Lábovská S.; (Nitra)
4. PERTUSSIS - “NOVODOBÁ" HROZBA PRE NAJMENŠÍCH
    Chovanová N.; Petrík O.; Králinský K.; (Banská Bystrica)
5. THE SUBCUTANEOUS MYCOSES – ULTRASOUND STUDY OF THREE CASES
    Kosiak W.; (Poľsko)
6. AKO SA DOSTALO DOJČA K AMFETAMÍNOM?
    Majerová J.; Petrík O.; Králinský K.; (Banská Bystrica)
7. YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS A BOLESŤ BRUCHA DIEŤAŤA, AKO
   
KLINICKÝ MIKROBIOLÓG PRISPEJE K DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKE ABDOMINÁLNEJ
    BOLESTI U DETÍ

    Sinajová E.; Šarišská M.; (Prešov)


10,10 – 10,20    Diskusia
10,20 – 10,40    Prestávka na kávu


10,40 – 12,40    Blok II.    Predsedníctvo: Hrstková H.; Kovaľ J.;

 8.  DLOUHÁ A KOMPLIKOVANÁ CESTA OD DIAGNÓZY AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE KE
      STUDIU POLITOLOGIE

      Hrstková H.; (Brno)

 9. SONOGRAPHIC DIAGNOSIS AND MONITORING OF LOCALIZED LANGERHANS CELL
      HISTIOCYTOSIS OF THE SKULL 

      Kosiak W.; (Poľsko)
10. SÚ AKO ČASOVANÁ BOMBA?
      Podmanická Z.; Rajčanová V.; Okáľová K.; Králinský K.; Bubanská E.; Bician P.; Mesár P.; Kantarská D.;
      Nikolínyová J.; Mošková M.; (Banská Bystrica)
11. KDYŽ MALÉ DÍTĚ BOLÍ ZÁDA
      Škývarová M.; Tenora J.; (Prostějov)
12. VČASNÝ ZÁCHYT MÁ VÝZNAM?
      Lysinová M.; Hálová K.; Gregová E.; Kohút V.; Knapková M.; Behúlová D.; Šebová K.; Králinský K.;
      (Banská Bystrica)
13. KEĎ ZÁPAL VIAC ŠKODÍ AKO CHRÁNI
      Mrážik P.; Vargová V.; (Košice)
14. NEZVYČAJNÉ TICHO PRI KARDIOPULMONÁLNEJ RESUSCITÁCII NOVORODENCA
      Gányovics A.; (Košice)
15. PŘEKVAPENÍ V RODINĚ
      Pukovec M.; (Nový Jičín)
16. SYNKOPA A BOLESŤ BRUCHA AKO PREJAV ARYTMIE
      Schwartzová D.; Schwartzová D.; Illíková V.; (Košice)
17. LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI U DETÍ A ADOLESCENTOV V RÓMSKEJ KOMUNITE
      Kovaľ J.;  Krestianová K.; Kráľ M.; Mušinka A.; (Prešov)
18. PREČO VYZERÁM AKO VLKODLAK?
      Gondová I.; Beníčková M.; Okáľová K.; Králinský K.; Gablas M.; (Banská Bystrica)
 

12,30 – 12,40    Diskusia
12,40 – 13,40    Prestávka na obed


 

13,40 – 15,30    Blok III.     Predsedníctvo: Moravanský N.; Šoltýsová B.;

19. VAROVNÉ SIGNÁLY PRI MENINGITÍDE U DETÍ
      Šmidovičová L.; (Bratislava)
20. NESPRÁVNY MANAŽMENT SRDCOVEJ ARYTMIE U 5 TÝŽDŇOVÉHO PACIENTA
      Regendová N.; (Košice)
21. SPOCHYBNENÁ LIEČBA AKÚTNEJ LYMFOBLASTOVEJ LEUKÉMIE
      Élešová M.; (Bratislava)
22. SYNDRÓM TÝRANÉHO DIEŤAŤA A MANAŽMENT PRVÉHO KONTAKTU
      Moravanský, N.; Szépeová R.; (Martin, Bratislava)     
23. HISTÓRIA JEDNEJ RODINY
      Šubová Z.; (Bratislava)
24. UVEITÍDA VYVOLANÁ VÍRUSOM VARICELLA-ZOSTER U IMUNOKOMPETENTNEJ PACIENTKY
      Kollárová K.; Hučková D.; Tomčíková D.; (Bratislava)
25. MALÝ CHLAPEC S VEĽKÝM TAJOMSTVOM
      Fülöpová M.; Šoltýsová B.; (Poprad)
26. ČO VŠETKO SA NÁJDE V JEDNEJ RODINE
      Zelenková H.; (Svidník)
27. ČO KAMILKU EŠTE ČAKÁ
      Repko M.; Šoltýsová B.; (Poprad)
28. V DETSKOM DOMÁCOM HOSPICI NA PRECHODNÚ DOBU...
      Jasenková M.; (Bratislava)


15,20 – 15,30    Diskusia
15,30 – 15,50    Prestávka na kávu


15,50 – 18,10    Blok IV.    Predsedníctvo: Hrebík M.; Tenora J.;

29. OD VRODENEJ CHYBY SRDCA PO TRANSPLANTÁCIU PĽÚC
      Hrebík M.; (Bratislava)
30. ASYMPTOMATICKÝ WPW SYNDROM U NOVOROZENCE
      Škodová H.; (Prostějov)
31. BŘIŠNÍ KATASTROFA U 5TI LETÉ DÍVENKY - STAV PO 7 LETECH
      Malý T.; Kysučan J.; Tenora J.; Smolka V.; Karásková E.; Vydra D.; (Olomouc)
32. SOM NEPOSLUŠNÝ CELIATIK? NEVERÍTE, ŽE DRŽÍM BEZLEPKOVÚ DIÉTU?
      Kabátová J.; Bošák V.; (Piešťany)
33. MORBIDNĚ OBÉZNÍ DĚTSKÝ PACIENT A JEHO SPÁNEK
      Tenora J.; (Prostějov)
34. ICHTYÓZY
      Zelenková H.; (Svidník)
35. RSV-SUPERINFEKCIA S FATÁLNYM PRIEBEHOM U EX-PREMATÚRNEHO DOJČAŤA
      Fabianová M.; Králinský K.; (Banská Bystrica)
36. NENÍ VŠECHNO ZLATO, CO SE TŘPYTÍ
      Ďurošková Z.; (Prostějov)
37. IZOLOVANÁ MAKROGLOSIA – ZRIEDKAVÝ PRÍPAD BECKWITH-WIEDEMANOVHO
      SYNDRÓMU

      Ďurovčíková D.; Nogeová A.; Pisoňová K.; Hederova S.; (Bratislava)
38. KTORÁ DIAGNÓZA JE PRE NAŠU VIKTÓRIU „LEPŠIA“?
      Marušiaková L.; Ďurdík P.; Koniar D.; Bánovčin P.; (Martin)
39. PRVÝ ZNÁMY PRÍPAD KLIEŠŤOVEJ ENCEFALITÍDY S POZITÍVNOU KLINICKOU
      SYMPTOMATOLÓGIOU U DOJČAŤA ZA POSLEDNÝCH 20 ROKOV NA SLOVENSKU

      Kerlik J.; (Banská Bystrica)
40. OD SEPTICKÉHO STAVU K TBC
      Čepelová S.; Lazorčáková M.; Juriga M.; Fábry J.; (Prešov)
41. ZÁHADA AKÚTNEHO BRUCHA
      Labovská S.; Miková S.; (Nitra)


18,00 – 18,10    Diskusia

18,10 – 19,00    Prehliadka mesta Žiliny so sprievodcom

20,00 – 24,00    Spoločenský večer - Retro party

 

 

21.3. 2015 SOBOTA

 

9,00 – 11,00    Blok V.    Predsedajúci: Šimurka P.; Barok J.;

42. DIEŤA S TOTÁLNOU PARENTERÁLNOU VÝŽIVOU V DOMÁCEJ STAROSTLIVOSTI
      Šimurka P.; (Trenčín)
43. KOMPLIKACE A LÉČBA ÚPORNÉ OBSTIPACE U 10-LETÉ DÍVKY
      Kysučan J.; (Olomouc)
44. OD ČREVA KU KOLENU...
      Dujčáková M.; Novysedláková M.;  Kovaľ J.;  Popovičová B.; (Prešov)
45. ČO SA SKRÝVALO ZA MESIAC TRVAJÚCIMI BOLESŤAMI DOLNEJ KONČATINY
      Kočišková M.; Závacká M.; Kovaľ J.; (Prešov)
46. ČO JE TO SPRÁVNA VÝŽIVA? – BIELKOVINY VO VÝŽIVE MALÝCH DETÍ
      Szépeová R.; (Martin)
47. ENURÉZA SKORO S FATÁLNYM KONCOM
      Sádová E.; (Košice)
48. KEĎ VTIP LÁME KOLENÁ
      Šujanská A.; Ďurdík P.; Lettrichová J.; Murgašová M.;  Bánovčin P.;  (Martin)
49. SPÄŤ DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC...
      Dudašková E.; (Spišské Vlachy)
50. PREČO ADAM PÍSKA?
      Barok J.; Lizúchová D.; Baroková B.; (Liptovský Hrádok)
51.  LEKÁR ALEBO INTERNET?
      Čierna A.; (Zvolen)
52. LIEČBA CHRONICKEJ PYODERMIE AUTOVAKCÍNOU
      Czirfuszová M.; Bertaová G.; Šebová A.; Kuzmová E.; (Komárno)


10,50 – 11,00    Diskusia
11,00 – 11,20    Prestávka na kávu

 

11,20 – 13,00    Blok VI.    Predsedajúci: Michálek J.; Birková K.;

53. PREKVAPIVÉ A NEČAKANÉ... KAZUISTIKY Z PRAXE
      Michálek J.; (Ľubochňa)
54. KREHKÁ VIKI
      Nudzajová  Z.; Krška Jantošová K.; Bartošová J.; Marec J.; Kršiaková J.; Zibolen M.; (Čadca, Martin)
55. MASIVNÍ HYDROPNEUMOPERITONEUM U NOVOROZENCE – CAUSA MORBIS
      Malý T.; Tenora J.; Hálek J.; Smolka V.; Véghová Velgáňová M.; (Olomouc)
56. PREČO STÁLE KAŠLEM
      Ferenc P.;  Murgaš D.;  Strmiska F.;  Holečko R.;  Strachan T.; Miškovská M.;  Mikolajčik P.; Fábry J.;
      (Dolný Smokovec, Martin)
57. RSV BRONCHITÍDA S NEOČAKÁVANÝM KONCOM
      Birková K.; Bezeková M.; (Bratislava)
58. LOKÁLNA LIEČBA INFEKČNÝCH DERMATÓZ ANTISTAFYLOKOKOVÝM LYZÁTOM U DETÍ A
      MLADISTVÝCH

      Zelenková H.; (Svidník)
59. DVAKRÁT STEJNĚ, VÝSLEDEK ALE JINÝ
      Kroh J.; (Chomutov)
60. TO (NE)MÔŽE BYŤ MYOPATIA    
      Senková D.; (Liptovský Mikuláš)
61. MANAŽMENT PACIENTA S TRACHEOEZOFAGEÁLNOU FISTULOU
      Janíková M.; Ľuptáková A.; Šagiová V.; Nosáľ S.; Murgaš D.; (Martin)

 

12,50 – 13,00    Diskusia
13,00 – 13,20    Prestávka na kávu a vyhodnotenie súťaží

13,20                 Vyhlásenie najlepších prednášok, udelenie ocenení a odovzdanie výhier

14,00                 Záver konferencie