Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Festivalu KAZUISTÍK z pediatrie 2020

Registrácia otvorená
1.11.2019

 

 

 

 

PRODUKTOVÉ KAZUISTIKY

Cena: 1.950,- EUR / kazuistiku

Maximalizujte a upriamte pozornosť na Vaše predajné argumenty a benefity Vášho produktu. Máte príležitosť prezentovať pred viac ako 550 reprezentantami Vašej cieľovej skupiny - pediatrami, odborníkmi, poprednými preskriptormi, opinion leadrami z kliník, oddelení, ambulancií, univerzít a iných inštitúcií, ako Váš produkt pomáha pacientom. Jadro tejto informácie dostanete do ich pozornosti počas produktovo fokusovanej prezentácie kazuistiky a následne na stánku počas prestávok budete mať príležitosť povedať viac a nadviazať tak nové pracovné kontakty, nájsť nových klientov. Počet produktových kazuistík je limitovaný. Prihláste sa ihneď na info@kazuistika.sk aby ste si zabezpečili miesto pre Vašu prezentáciu.  

Pre veľký záujem a úspech z minulých rokov sme aj do tohto ročníka zaradili produktové kazuistiky. Keďže ide o "edukačné bloky" na Festivale KAZUISTÍK, produktové kazuistiky budú musieť byť vysoko kvalitné kazuistiky, v ktorých figuruje a bude menovaný a zobrazený produkt Vašej spoločnosti. Prednášať budú lekári z praxe, či už oddelení alebo ambulancií, ktorí riešili (podľa možnosti raritné) prípady, pri ktorých riešení pomohol práve Váš produkt.

Oslovte Vašich opinion lídrov a spoločne pripravíme prezentáciu, ktorá pritiahne pozornosť Vašej cieľovej skupiny práve na Váš produkt. V prípade Vášho záujmu, sme pripravení konzultovať s Vami dalšie odporúčania, ako takúto prezentáciu zatraktívniť a vyťažiť tak maximum z peňazí investovaných do tejto formy prezentácie. 

Vaša kazuistika bude posudzovaná odbornou komisiou, ktorá bude v prípade potreby konzultovať jej odborný obsah s prednášajúcim tak, aby sa dosiahla čo najvyššia kvalita Vašej prezentácie. Ako organizátor si vyhradzujeme právo zasahovať do obsahu a formy prezentácie v záujme zabezpečiť kvalitu a súlad s legislatívou.

stiahnite prihlášku TU

Festivaly KAZUISTÍK z pediatrie podporili:

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Organizátor akcie je platca DPH, preto konečné ceny budú navýšené o 20% DPH. Deadline pre prihlásenie kazuistiky – 20.02.2019.