Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

 

 

 

 

PRODUKTOVÉ KAZUISTIKY

Cena: 1.950,- EUR / kazuistiku

Produktové kazuistiky

Maximalizujte a upriamte pozornosť na Vaše predajné argumenty a benefity Vášho produktu. Máte príležitosť prezentovať pred viac ako 550 reprezentantami Vašej cieľovej skupiny - pediatrami, odborníkmi, poprednými preskriptormi, opinion leadrami z kliník, oddelení, ambulancií, univerzít a iných inštitúcií, ako Váš produkt pomáha pacientom. Jadro tejto informácie dostanete do ich pozornosti počas produktovo fokusovanej prezentácie kazuistiky a následne na stánku počas prestávok budete mať príležitosť povedať viac a nadviazať tak nové pracovné kontakty, nájsť nových klientov. Počet produktových kazuistík je limitovaný. Prihláste sa ihneď na info@kazuistika.sk aby ste si zabezpečili miesto pre Vašu prezentáciu.  

Pre veľký záujem a úspech z minulých rokov sme aj do tohto ročníka zaradili produktové kazuistiky. Keďže ide o "edukačné bloky" na Festivale KAZUISTÍK, produktové kazuistiky budú musieť byť vysoko kvalitné kazuistiky, v ktorých figuruje a bude menovaný a zobrazený produkt Vašej spoločnosti. Prednášať budú lekári z praxe, či už oddelení alebo ambulancií, ktorí riešili (podľa možnosti raritné) prípady, pri ktorých riešení pomohol práve Váš produkt.

Oslovte Vašich opinion lídrov a spoločne pripravíme prezentáciu, ktorá pritiahne pozornosť Vašej cieľovej skupiny práve na Váš produkt. V prípade Vášho záujmu, sme pripravení konzultovať s Vami dalšie odporúčania, ako takúto prezentáciu zatraktívniť a vyťažiť tak maximum z peňazí investovaných do tejto formy prezentácie. 

Vaša kazuistika bude posudzovaná odbornou komisiou, ktorá bude v prípade potreby konzultovať jej odborný obsah s prednášajúcim tak, aby sa dosiahla čo najvyššia kvalita Vašej prezentácie. Ako organizátor si vyhradzujeme právo zasahovať do obsahu a formy prezentácie v záujme zabezpečiť kvalitu a súlad s legislatívou.

stiahnite prihlášku TU

Podmienky pre prezentácie:
1. Produktová prednáška musí spĺňať kritériá kazuistiky, čiže musí obsahovať výhradne konkrétne prípady pacientov z praxe, pri ktorých bol použitý Váš produkt.
2. Finálna verzia prezentácie v PowerPointe musí byť doručená organizátorovi najneskor deň pred oficiálnym začiatkom kongresu na email info@kazuistika.sk. Táto verzia prezentácie bude následne doručená technikom v kongresovej sále a nebude možné ju viac upravovať.
3. Prezentujúci lekár môže v rámci prednášky spomenúť komerčný názov lieku/prípravku/prístroja, ktorý použil pri danej kazuistike. Taktiež môže použiť vyobrazenie prezentovaného lieku/prípravku/prístroja.
4. Produktová prednáška bude vyňatá z odborného programu vstupujúceho do kreditového systému kontinuálneho vzdelávania lekárov.
5. V publikácii odborného programu bude produktová prednáška označená ako "prednáška podporená z edukačného grantu spoločnosti ...".
6. Prednáška vrátane abstraktu musí byť riadne zaregistrovaná v registračnom systéme kongresu do deadlinu uvedeného na webstránke kongresu, t.j. do 28.2.2023.
7. V prípade faktických nezrovnalostí, nejasností či pochybností o odbornej či obsahovej stránke prezentácie má organizátor právo komunikovať s prednášajúcim obsah a formu prezentácie a žiadať o úpravu tak, aby boli zachované odborné požiadavky organizátorov, odbornej komisie a chránené dobré meno kongresu.

8. Čas vyhradený na Vašu produktovú kazuistiku je predĺžený oproti časom ostatných odborných prezentácií zaradených do programu kongresu na 15 minút. V prípade potreby úpravy času, je potrebné vopred dohodnúť zmenu priamo s organizátorom. 
9. Produktová prednáška bude zaradená medzi ostatné prednášky v rámci odborného programu kongresu podľa rozhodnutia Odbornej komisie, ktorá zostavuje program tématicky, prípadne podľa požiadavky prednášajúceho. Ak preferujete deň/čas/blok, dajte nám o tom vopred vedieť a pokúsime sa Vašu produktovú prednášku zapracovať podľa Vašich preferencií. Takáto preferencia nie je pre Organizátora záväzná, preto nie je ani nárokovateľná.

 

 

Festivaly KAZUISTÍK z pediatrie podporili:

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Organizátor akcie je platca DPH, preto konečné ceny budú navýšené o 20% DPH. Deadline pre prihlásenie kazuistiky – 28.2.2023.