Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

 

P R O G R A M   Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2017

24.03.2017 piatok

7:30 Registrácia

9:00 Slávnostné otvorenie

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO:

prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., hlavný odborník MZ SR pre pediatriu
MUDr. I. Urbančíková, PhD., MPH, riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice Košice
prof. MUDr. R. Prymula, CSc., Ph.D., námestník ministra zdravotníctva ČR
prof. MUDr. J. Slaný, CSc., dekan FZSP Trnavskej univerzity v Trnave
prof. MUDr. T. Šagát, CSc., člen výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti
doc. MUDr. M. Kuchta, CSc. mim. prof., predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti

 

ODBORNÝ PROGRAM

 

09:30 – 11:00 Blok I. Predsedníctvo: Šagát T., Urbančíková I.

1. Tak a máme 10 rokov...
    Kuchta M. (Košice)
2. Zriedkavé komplikácie chrípky u detí
    Šagát T. (Bratislava)
3. Ochorenie z jednej ulice
    Urbančíková I. (Košice)
4. Ako nás prekvapil SAPHO
    Kmečová Ľ. (Banská Bystrica)
5. Význam vlákniny v manažmente obstipácie v detskom veku
    Havlíčeková Z. (Martin)
6. Ako to bolo s MM?
    Hadvabová S. (Komárno)
7. Stredomorský návštevník v strede Európy...
    Jeseňák M. (Martin)
8. Prečo sa Marek nepreberal? Autoimunitná encefalitída prebiehajúca pod obrazom superrefraktérneho status epilepticus
    Beníčková M. (Banská Bystrica)

10:50 – 11:00 Diskusia

11:00 – 11:30 Prestávka na kávu

11:30 – 13:00 Blok II. Predsedníctvo: Šmidovičová L., Šebová I.

9.  Autonómia pacienta a jej extrémne polohy v praxi poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
     Humeník I. (Košice)
10. Ještě žiji…
     Tenora J. (Prostějov)
11. Chirurgické riešenie krikotracheálnej stenózy u dieťaťa
     Šebová I. (Bratislava)
12. Protrahovaný febrilný syndróm u 13 ročného dievčaťa (Ewingov sarkóm)
     Dúbravská Z. (ÚDZS Martin)
13. BOR syndróm u dieťaťa
     Langová L. (Bratislava)
14. Manažment náhlej príhody brušnej pediatrom...
     Šmidovičová L. (ÚDZS Trnava)
15. Nie je liečba ako liečba
     Šubová Z. (Bratislava)
16. Čo rodičia nepovedali....
     Smoligová M. (Bardejov)

12:50 - 13:00 Diskusia

13:00 – 14:15 Prestávka na obed

14:15 – 16:10 Blok III. Predsedníctvo: Prymula R., Hrebík M.

17. Transplantácia srdca u detí. Ako sa rozhodnúť?
     Hrebík M. (Bratislava)
18. Očkování v nestandardních schématech
     Prymula R. (Hradec Králové)
19. Kliešťová encefalitída – treba sa báť?
     Hudáčková D. (Košice)
20. Nehomogenizovaný mliečny tuk vo výžive – prínos pre budovanie imunity
     Jancová A. (Košice)
21. Přes „fast-foody“  téměř k vlastní záhubě
     Malý T. (Olomouc)
22. Pľúcna sekvestrácia - pohľad detského kardiológa
     Dzivá M. (Prešov)
23. Život zachrání, ale draze se zaplatí…
     Kysučan J. (Olomouc)
24. Koarkácia aorty, obohratá pesnička
     Schwartzová D. (Košice)
25. Keď to nejde podľa plánu...
     Kasperová E. (Banská Bystrica)
26. Trombóza sinus sigmoideus ako komplikácia akútnej stredoušnej otitídy u dieťaťa
     Matejová I. (Bratislava)

16:00 – 16:10 Diskusia

16:10 – 16:40 Prestávka na kávu

16:40 – 18:45 Blok IV. Predsedníctvo: Kuchta M., Kovaľ J.

27. Fenomén neotenie u člověka
     Slaný J. (Trnava)
28. Detská domáca paliatívna starostlivosť u detí do jedného roka
     Kurajová V. (Bratislava)
29. Príbeh Emky
     Juráčková L. (Trenčín)
30. Neviem dýchať cez nos, čo s tým?
     Nechojdomová D. (Bratislava)
31. Dieťa po strate blízkeho zmierňuje svoj smútok aj spoluprácou odborníkov
     Bachoriková D. (Bratislava)
32. Lokálna liečba bolesti a zápalu hrdla
     Sopko J. (Poprad)
33. „Syndróm vyhorenia“ … kazuistika, ktorá sa môže týkať hocikoho z nás
     Ďurošková Z. (Prostějov)
34. Vplyvy mikrobiómu na chronické a recidivujúce neinfekčné zápalové ochorenia kože u detí
     Kuchta M. (Košice)
35. Kyselina fusidová a jej využitie v praxi detského dermatológa
     Čárska N. (Bratislava)
36. Keď je cesta kľukatá.....
     Podmanická Z. (Banská Bystrica)
37. Čo sa skrývalo za onkologickou diagnózou
      Mikulová M. (Poprad)

18:35 – 18:45 Diskusia

20:00 – 24:00 Konferenčná večera
 

25.03.2017 sobota

 

9:30 – 11:00 Blok V. Predsedníctvo: Tenora J., Šimurka P.

38. Ne každá medicína je vítězná
     Tenora J. (Prostějov)
39. Familárny výskyt tuberkulózy
     Solovič I. (Vyšné Hágy)
40. Neuronálna ceroidná lipofuscinóza s progresívnou psychomotorickou deterioráciou – pohľad pediatra
     Šimurka P. (Trenčín)
41. Rizikové správanie adolescentov - vybrané aspekty
     Kovaľ J. (Prešov)
42. Zriedkavá príčina neprospievania
     Miškovská M. (Dolný Smokovec)
43. Familiárny výskyt primárnej ciliárnej dyskinézy
     Kuriačka M. (Bratislava)
44. Orech alebo jablko
     Barok J. (Liptovský Mikuláš)
45. Ľahká (?) diagnostika potravinovej alergie
     Repko M. (Poprad)

10:50 – 11:00 Diskusia

11:00 – 11:20 Prestávka na kávu

11:20 – 12:50 Blok VI. Predsedníctvo: Zelenková H., Szépeová R.

46. Elegantné, neagresívne a maximálne efektívne liečenie hemangiómov už aj u kojencov
     Zelenková H. (Svidník)
47. Bolesti paty u parkouristy
     Štěpán J. (Nový Jičín)
48. Čo sa skrývalo za prolongovaným ikterom?
     Stošeková M. (Prešov)
49. Na ihrisku sa nehrá len futbal
     Belanová M. (Žiar nad Hronom)
50. Je rotavírusová gastroenteritída benígne ochorenie?
     Szépeová R. (Martin)
51. Aspirácia plastového uzáveru pera
     Homolová M. (Bratislava)
52. Bolesť krku s vysokými zápalovými markermi
     Ševecová M. (Prešov)
53. Keď nie je modrá ako modrá
     Vojteková Z. (Banská Bystrica)

12:40 – 12:50 Diskusia

12:50 – 14:00 Prestávka na obed

14:00 – 15:20 Blok VII. Predsedníctvo: Kohout P., Miškovská M.

54. Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) u dětských pacientů – indikace pro dětské gastroenterology či endoskopické centrum se zkušenostmi s PEG?
     Kohout P. (Praha)
55. Liečebná telesná výchova detského pacienta s baklofénovou pumpou na kúpeľnej liečbe
     Recabarrenová K. (Kováčová)
56. Ako možno liečiť ochorenia horných dýchacích ciest účinnejšie
     Miškovská M. (Dolný Smokovec)
57. Alergia na bielkovinu kravského mlieka (ABKM) stará známa -  diagnostikujeme a liečime ju naozaj správne a včas?
     Bieliková A. (Trenčín)
58. Úspešne liečená ťažká astma u nevšednej pacientky
     Zeliesková M. (Martin)
59. Keď priveľa vzduchu škodí
     Zimová Z. (Martin)
60. Aj bežné detské ochorenie môže v istom veku prekvapiť
     Pošiváková M. (Prešov)

15:10 – 15:20 Diskusia

15:20 – 15:30 Prestávka na kávu a vyhodnotenie súťaží

15:30 – 15:45 Vyhlásenie najlepších prednášok, udelenie ocenení a odovzdanie výhier

15:45 – 16:00 Záver kongresu
 

Peter Bánovčin Festival KAZUISTIK

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Prednosta Kliniky detí a dorastu JLF a UNM v Martine, hlavný odborník pre pediatriu MZ SR

Marián Hrebík Festival KAZUISTIK

MUDr. Marián Hrebík, MPH

Námestník generálneho riaditeľa Detské kardiocentrum, Bratislava

Ivan Humeník Festival KAZUISTIK

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Advokátska kancelária h&h PARTNERS

 Mária Jasenková Festival KAZUISTIK

MUDr. Mária Jasenková

Detská onkologická ambulancia, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou - Bratislava Riaditeľka PLAMIENOK n.o.

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA 

Klinika detí a dorastu JLF a UNM v Martine

Pavel Kohout Festival KAZUISTIK

doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD.

Centrum výživy, Fakultná Thomayerova nemocnica v Prahe

Ján Kovaľ Festival KAZUISTIK

MUDr. Ján Kovaľ, PhD.

Prednosta Kliniky pediatrie FNsP J.A. Reimana, Prešov

Milan Kuchta Festival KAZUISTIK

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

Prezident kongresu, Predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti

Roman Prymula Festival KAZUISTIK

prof. MUDr. Roman Prymula, PhD., CSc.

Predseda Českej vakcinologickej spoločnosti ČLS JEP

Jaroslav Slaný Festival KAZUISTIK

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Dekan FZSP TU v Trnave, člen výboru Českej pediatrickej spoločnosti

 
Ivan Solovič Festival KAZUISTIK

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

NÚTaRCH Vyšné Hágy, expert WHO pre TBC

Ingrid Urbančíková Festival KAZUISTIK

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní
a kontraindikáciami očkovania DFN, Košice