Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Festivalu KAZUISTÍK z pediatrie 2020

Registrácia otvorená
1.11.2019

 

 

 

 

18.03.2016  Piatok

7:30       Registrácia

9:00       Slávnostné otvorenie

 

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO:

prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., hlavný odborník MZ SR pre pediatriu

prof. MUDr. H. Hrstková, CSc., LF MU Brno, vedúca redaktorka časopisu Česko-Slovenská Pediatrie

prof. MUDr. J. Slaný, CSc., Dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 

prof. MUDr. T. Šagát, CSc., člen výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti

MUDr. I. Urbančíková, PhD., MPH, riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice Košice

doc. MUDr. M. Kuchta, CSc. mim. prof., predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti

 

ODBORNÝ PROGRAM

9:30 – 10:50  Blok I.    Predsedníctvo: Slaný J., Hrstková H.
  Už sme školáci - 9. ročník Festivalu kazuistík z pediatrie v roku 2016
Kuchta M. (Košice)
  Hodgkinova choroba v dětství, další životní komplikace
Hrstková H. (Brno)
  Emoce nevychladly aneb je tu nyní virus Zika...
Slaný J. (Trnava)
  Neobvyklá komplikácia deficitu faktora V.
Budáčová J. (Bratislava)
  Kráľovo zlo
Gondová I. (Banská Bystrica)
  Dieťa ako dôkaz?
Podmanická Z. (Banská Bystrica)
  Neonatálny fluidotorax
Krcho P. (Košice)
  Malé c - veľký problém
Kasperová E.  (Banská Bystrica)
10:50 – 11:00  Diskusia
11:00 – 11:20   Prestávka na kávu
   
11:20 – 12:50 Blok II.    Predsedníctvo: Šagát T., Kovaľ J.
  Prekvapujúci výsledok diferenciálnej diagnostiky sepsy
Šagát T. (Bratislava)
  Kearns – Sayre Syndróm – akútna dekompenzácia u 4,5 ročného dieťaťa
Élešová M. (ÚDZS Bratislava)
  Možná komplikácia vírusovej gastroenteritídy u detí
Jakubčíková K. (ÚDZS Trnava)
  Komorová fibrilácia u dojčaťa
Šmidovičová L. (ÚDZS Trnava)
  Hemofagocytujúca lymfohistiocytóza - raritné ochorenie u 2,5-mesačného dieťaťa
Sabo A. (ÚDZS Bratislava)
  Keď je lekár uprostred rodičovského sporu
Élešová M. (ÚDZS Bratislava)
  Apaurin v ambulancii LSPP - priateľ alebo zradca?
Daňo J. (ÚDZS Prešov)
  Úmrtie 10 ročného dieťaťa na zápal pľúc
Dúbravská Z. (ÚDZS Martin)
  Prečo Klárke narástlo bruško ?
Lysinová M. (Banská Bystrica)
12:50 - 13:00 Diskusia
13:00 – 14:15 Prestávka na obed
   
14:15 – 15:45   Blok III.     Predsedníctvo: Urbančíková I., Jeseňák M.
  Naše skúsenosti s účinkami polarizovaného svetla v pediatrii
Šoltýsová B. (Poprad)
  Hodnotenie vedľajších príhod po očkovaní
Urbančíková I. (Košice)
  Rastúci trend vakcinačných dier v regióne Prešov?
Kovaľ J. (Prešov)
  Autoimunitná adrenalitída
Filová L. (Košice)
  Zriedkavá diagnóza pri „nezriedkavom“ kožnom náleze
Hudačková D. (Košice)
  Co všechno dokáže streptokok
Škodová H. (Prostějov)
  Príbeh „lenivej“ princeznej
Mrážik P. (Košice)
  Nie je horúčka ako horúčka...
Jeseňák M. (Martin)
15:45 – 15:55 Diskusia
15:55 – 16:20 Prestávka na kávu
   
16:20 – 17:50  Blok IV.    Predsedníctvo: Malý T., Krcho P.
  Liečba funkčnej zápchy v detskom veku....“ kúpim si ja krtka..."
Kabátová J. (Piešťany)
  Charón odjel s prázdnou....
Malý T. (Olomouc)
  Primum non nocere
Krcho P. (Košice)
  „Zlá sudička nemusí mít poslední slovo“ … aneb různý vývoj Pierre Robinovy sekvence
Ďurošková Z. (Prostějov)
  Tak to už je hádam koniec
Schwartzová D. (Košice)
  "Z kaluže do blata"
Šprlák M. (Banská Bystrica)
  Mala som sa narodiť skôr?
Tešľová M. (Košice)
  Keď obézny pacient nespí
Šujanská A. (Martin)
  Maminka, bolia ma nožičky!
Birková K. (Bratislava)
17:50 – 18:00 Diskusia
20:00 – 24:00 Konferenčná večera

 

19.03.2016  Sobota

8:45 – 10:50 Blok V.    Predsedníctvo: Šimurka P., Tenora J.
  Nozokomiálna chrípková nákaza kriticky chorého pacienta
Šimurka P. (Trenčín)
  Holuby ako príčina dyspnoe?
Beregházyová Z. (Bratislava)
  Soľ nad zlato?
Urbanová V. (Košice)
  Atrézie duodena a "naruby"?
Malý T. (Olomouc)
  Prijať či neprijať?
Špániková M. (Bratislava)
  Čo všetko môže ukrývať akútne brucho...
Takáčová M. (Hodonín)
  Vlčia choroba
Štefanská I. (Košice)
  Negatívny novorodenecký skríning na cystickú fibrózu, môžeme si vydýchnuť ?
Mikulášová I. (Bratislava)
  Prišiel som neskoro...
Mikulová M. (Poprad)
  Čo mal Franko nakoniec v brušku?
Kočišková M. (Prešov)
  Účinnost suchého extraktu z listů břečťanu /Hedera helix L./ /EA 575®/ v léčbě respiračních infekcí ve světle medicíny založené na důkazech
Tenora J. (Prostějov)
10:50 – 11:00  Diskusia
11:00 – 11:20 Prestávka na kávu
   
11:20 – 13:10 Blok VI.    Predsedníctvo: Šoltýsová B.,  Miškovská M.
  Účinky inhalačne podanej kyseliny hyalurónovej na tkanivá dýchacieho systému
Miškovská M. (Dolný Smokovec)
  Hypovitaminóza D - častý nález u detí s recidivujúcimi respiračnými infekciami
Košturiak R. (Nitra)
  Sférocytóza a cholecystolithiáza
Kysučan J. (Olomouc)
  Naša Marianka testovala bezpečnosť lieku
Mokcsayová M. (Košice)
  Prečo Paľka bolela hlava? Diferenciálna diagnostika pre pokročilých
Šubová Z. (Bratislava)
  Bola to len obyčajná detská hnačka!
Bratko P. (Poprad)
  Nedobrovoľný "darca" krvi
Viňanská M. (Košice)
  Bolesti brucha ako zdanlivo prvý príznak zlyhávajúceho srdca
Lizúchová D. (Liptovský Mikuláš)
  Čo sa skrývalo za tumorom sleziny?
Karľová J. (Košice)
  Dieťa s bronchopulmonálnou dyspláziou a neprospievaním
Mičietová S. (Bratislava)
  Intolerancia nie je alergia...
Petrovičová O. (Martin)
13:10 – 13:20 Diskusia
13:20 – 13:40      Prestávka na kávu a
vyhodnotenie súťaží
13:40 - 14:00  Vyhlásenie najlepších prednášok,
udelenie ocenení a odovzdanie výhier
14:00 - 14:10    Záver konferencie