Vedecký a organizačný výbor

Prezident kongresu

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

 

Vedecký výbor

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

prof. MUDr. Milan Kolář, PhD.

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. - predseda

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

 

Organizačný výbor

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

MUDr. Katarína Gombošová, PhD.

Marianna Králik

Michaela Bomba-Birkusová

Norbert Bomba

 
 
Registrácia na Festival KAZUISTÍK z pediatrie