Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Festivalu KAZUISTÍK z pediatrie 2020

Registrácia otvorená

Vedecký a organizačný výbor

Prezident kongresu

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

 

Vedecký výbor

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

prof. MUDr. Milan Kolář, PhD.

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. - predseda

doc. MUDr. Sylva Skálová, PhD.

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

 

Organizačný výbor

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

MUDr. Katarína Gombošová, PhD.

Michaela Bomba-Birkusová

Norbert Bomba