Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Pozvaní prednášajúci 2019

 

Peter Bánovčin Festival KAZUISTIK

 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Prednosta Kliniky detí a dorastu JLF a UNM v Martine, hlavný odborník pre pediatriu MZ SR

 

 

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.

Primár Oddelenia pediatrickej resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti FN Ostrava

 

 Marián Hrebík Festival KAZUISTIK

 

MUDr. Marián Hrebík, MPH

Námestník generálneho riaditeľa Detské kardiocentrum, Bratislava

 

 

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Riaditeľ Národného ústavu duševného zdravia, ČR

 

Ivan Humeník Festival KAZUISTIK

 

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Advokátska kancelária h&h PARTNERS

 

 

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA 

Klinika detí a dorastu JLF a UNM v Martine

 

Ján Kovaľ Festival KAZUISTIK

 

MUDr. Ján Kovaľ, PhD.

Prednosta Kliniky pediatrie FNsP J.A. Reimana, Prešov

 

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

Milan Kuchta Festival KAZUISTIK

 

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

Prezident kongresu, Predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti

 
Jaroslav Slaný Festival KAZUISTIK

 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Dekan FZSP TU v Trnave

Prednosta Detskej kliniky FN Trnava

Ingrid Urbančíková Festival KAZUISTIK

 

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

Generálna riaditeľka DFN Košice

Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní
a kontraindikáciami očkovania DFN, Košice