Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

 

HARMONOGRAM PROGRAMU 2017

24.03.2017 Piatok

 

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO:

prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., hlavný odborník MZ SR pre pediatriu

prof. MUDr. J. Slaný, CSc., Dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

prof. MUDr. T. Šagát, CSc., člen výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti

MUDr. I. Urbančíková, PhD., MPH, riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice Košice

doc. MUDr. M. Kuchta, CSc. mim. prof., predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti

MUDr. Marián Hrebík, MPH, námestník generálneho riaditeľa, Detské kardiocentrum, Bratislava

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Klinika detí a dorastu JLF a UNM v Martine

 

7:30 Registrácia
9:00 Slávnostné Otvorenie
 
 

                                     Odborný Program

09:30 – 10:50 

Blok I.    Predsedníctvo:

10:50 – 11:00

Diskusia

11:00 – 11:30

Prestávka na kávu

11:30 – 12:35

Blok II.    Predsedníctvo

12:35 – 12:45

Diskusia

12:45 – 14:15

Prestávka na obed

14:15 – 15:55

Blok III.     Predsedníctvo:

15:55 – 16:15

Diskusia

16:15 – 16:45

Prestávka na kávu

16:45 – 18:10

Blok IV.    Predsedníctvo:

18:10 – 18:20

Diskusia

18:30

Záver 1. dňa

20:00 – 24:00

Spoločenský večer pri hudbe

 

25.3.2017 Sobota

 

09:00 – 09:55

Blok V.    Predsedajúci:

09:55 – 10:05

 

Diskusia

10:05 – 10:30 

Prestávka na kávu                        

10:30 – 11:50 

Blok VI.    Predsedajúci:

11:50 – 12:00

Diskusia

12:00 – 12:30

Prestávka na kávu

12:30 – 13:45

Blok VII.    Predsedníctvo

13:45 – 13:55

Diskusia

13:55 – 14:10

Prestávka na kávu a vyhodnotenie súťaží

14:10

Udelenie ocenení a odovzdanie výhier

14:30

Záver konferencie