Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

 

V dňoch 24.- 25. 03. 2017 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline uskutočnil v poradí už 10. ročník Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2017 s podnázvom „Dáme hlavy dokopy“.
Ďakujeme všetkým účastníkom za fantastickú energiu, za úsmevy a za účasť na kongrese. Veríme, že ste si obohatili svoje skúsenosti o veľa nových poznatkov, ktoré vám v budúcnosti pomôžu pri každodennej praxi, zjednodušia prácu a dodajú sebadôveru.

Garancia je aj znakom kvality a záštitu nad tohtoročným Festivalom KAZUISTÍK® z pediatrie poskytli Česká pediatrická spoločnosť, Slovenská lekárska komora a Slovenská pediatrická spoločnosť za spoluúčasti Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Aj touto cestou sa chceme poďakovať uvedeným inštitúciám za podporu, ale taktiež pozvaným rečníkom a ostatným významným účastníkom tohto jubilejného ročníka. Mohli sme pripraviť opäť ďalší ročník podujatia, ktorý je odbornou verejnosťou žiadaný, o čom svedčila aj vaša prítomnosť...

Už tradične sa na organizácii Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie podieľal aj ÚDZS prostredníctvom poučných a zaujímavých kazuistík a upozorňoval na niektoré chyby alebo omyly, ale aj poukázal na zložitosť práce pediatrov i na neodôvodnené podania. A bolo tomu tak aj v tomto ročníku, kedy naše pozvanie prijal i erudovaný medicínsky právnik.

Venovali sme sa aj sociálnej pediatrii a paliatívnej starostlivosti v pediatrii, keďže táto problematika je stále častejšia v našej praxi.

Prezentované kazuistiky naviedli na riešenie diagnosticky či terapeuticky neuzavretých prípadov, upozornia na zložité i menej tradičné diagnostické a terapeutické postupy. Výber tém, spolu s erudíciou väčšiny prednášajúcich, bol podkladom pre kontinuálne vzdelávanie účastníkov didakticky zaujímavou formou.
Na kongrese sa tento rok oficiálne zúčastnilo viac ako 600 účastníkov, ktorých pracoviská pokrývali takmer celé Slovensko, veľkú časť Moravy a Čiech. V 60 prezentáciach rozdelených do 7. blokov boli obsiahnuté prakticky všetky hlavné oblasti detského lekárstva, od novorodeneckého obdobia po adolescenciu.

Všetky abstrakty vyšli tlačou v Zborníku abstraktov Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2017, ktorý bol k dispozícii všetkým účastníkom a stále je možnosť jeho kúpy u 0rganizátora kongresu. 

Už tradične sa v rámci podujatia vyhodnotili a ocenili víťazné kazuistiky v jednotlivých kategóriách. Výsledky hodnotenia hlasujúceho auditória a výsledky hodnotenia vedeckého výboru sú uvedené na stránke kongresu, môžte si pozrieť tu: https://www.kazuistika.sk/sk/53-festival-kazuistik%C2%AE-2017/

Neoddeliteľnou súčasťou Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2017 bol aj sociálny rozmer podujatia, kde sa vytváral priestor na vzájomné stretnutia, rozhovory i na relax, ktorý bol v tomto ročníku znova umocnený tematickým spoločenským večerom. Rád by som aj touto cestou poďakoval spolupracujúcim a podporujúcim organizáciám a firme PAMIDA International za vynikajúcu organizátorskú prácu, ktorú odvádza pri organizovaní tohto tématického podujatia.

Ďakujeme ešte raz za vašu účasť na Festivale KAZUISTÍK® z pediatrie 2017 a tešíme sa na vás na 11. ročníku Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2018, ktorý sa bude konať 23.- 24.03.2018 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

 

   Za organizačný výbor

Milan Kuchta                          

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.