Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Program Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie

 

Registrácia na Festival KAZUISTÍK z pediatrie

23.03.2018 piatok

7:30 Registrácia

9:00 Slávnostné otvorenie

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO:

prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., hlavný odborník MZ SR pre pediatriu
prof. MUDr. M. Kolář, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. S. Skálová, PhD., prednostka Detskej kliniky Lekárskej fakulty v Hradci Králové
prof. MUDr. J. Slaný, CSc., dekan FZSP Trnavskej univerzity v Trnave
MUDr. I. Urbančíková, PhD., MPH, riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
doc. MUDr. M. Kuchta, CSc. mim. prof., predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti

 

ODBORNÝ PROGRAM

09:10 – 10:50 Blok I. Predsedníctvo: Slaný J., Skálová S. - video z prednášok

1. Kdy dnes končí dětství a kdy začína dospělost? 
    Slaný J. (Trnava)
2. Diseminovaná stafyloková infekce u novorozence 
    Skálová S. (Hradec Králové) - zo zdr.dovodov nebola
3. Neskoro diagnostikovaná koxitída u novorodenca a jej následky. Dá sa im predísť? 
     Popluhár J. (Žilina)
4. Enkopréza - stále aktuálny problém 
    Kovaľ J. (Prešov)
5. Zlyhanie na CPAP, vieme mu predchádzať 
    Krcho P. (Košice)
6. Epidemiologický informačný systém a hlásenie prenosných chorôb vyskytujúcich sa v pediatrickej praxi 
    Avdičová M. (Banská Bystrica)
7. Záhadný opuch, čo s ním? 
    Podmanická Z. (Banská Bystrica)
8. Liečba akútnej bronchitídy u detí. Zber dát u detí od 0 do 16 rokov 
    Takáč B. (Banská Bystrica) Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Krewel Meuselbach 

10:40 – 10:50 Diskusia

10:50– 11:15 Prestávka na kávu


11:15 – 12:50 Blok II. Predsedníctvo: Hrebík M., Tenora J. - video z prednášok

 9.  A problém pokračuje ďalej 
      Hrebík M. (Bratislava)
10. Príbeh o nepoznanej vrodenej chybe srdca 
      Dzivá M. (Prešov)
11. Pichanie na srdci – aj kardiológ môže zostať prekvapený 
      Miková S. (Nitra)
12. Kedy prichádza smrť...
      Schwartzová D. ml. (Košice)
13. Komplikácia operačnej liečby skoliózy u pacienta s neurofibromatózou 
      Hartel M. (Žilina)
14. Transplantace stolice u dítěte 
      Tenora J. (Prostějov)
15. Predčasne narodené dieťa – rizikový novorodenec 
      Jakubčíková K. (Trnava)
16. Je možné vďaka mliečnej formule, obohatenej o prebiotickú zmes oligosacharidov, znížiť výskyt infekcií u detí? Slovenská štúdia EPIIC 
       Kuchta M. (Košice) Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Nutricia

12:40 - 12:50 Diskusia

12:50 – 14:00 Prestávka na obed
 

14:00 – 15:50 Blok III. Predsedníctvo: Pisarčíková M., Popluhár J. - video z prednášok

17. Zriedkavé náhle príhody brušné u detí 
      Záhradník L. (Prešov) 
18. Tetanus – kazuistika 5 ročného dieťaťa 
      Pisarčíková M. (Košice)
19. Dar verzus úplatok v praxi lekára: má vďačnosť pacienta vždy trestnoprávnu koncovku?  
      Humeník I. (Košice) - neda sa pridat jeho prednaska
20. Keď sa lekár ani pacient nevzdáva... riešenie devastačného poranenia predkolenia 
      Kováčiková M. (Žilina)
21. Cudzie teleso v pľúcach 
      Jurečková D. (Michalovce)
22. Zaujímavé kazuistiky oddelenia detskej ortopédie – tumory a im podobné afekcie u detí   
      Krauseová O. (Žilina)
23. Účinnosť komplexnej kúpeľnej a rehabilitačnej liečby u 10 ročného chlapca s cystickou fibrózou 
      Kucharíková O. (Lúčivná) 
24. Zriedkavá príčina bolesti brucha po operácii skoliózy 
      Cigániková Z. (Žilina)
25. Liečivá sila Pelargonium sidoides
      Puskeilerová Z. (Ružomberok) Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Schwabe
26. Análne a perianálne lézie v detskom veku 
      Čierna I. (Bratislava) Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti VÚLM

15:40 – 15:50 Diskusia

15:50 – 16:15 Prestávka na kávu

 

16:15 – 18:15 Blok IV. Predsedníctvo: Fiamoli V., Barok J. - video z prednášok

27. Transthoracic lung ultrasound in the diagnosis of invasive pulmonary aspergillosis in children with hematopoietic neoplastic diseases
      Transtorakálny ultrazvuk pľúc v diagnostike invazívnej pľúcnej aspergilózy u detí s hematopoetickými neoplastickými ochoreniami
       Kosiak W. (Poland)  Prednáška v anglickom jazyku - zo zdr.dovodov nebol na kongrese
28. WAIHA a její raritní příčina  
      Fiamoli V. (Brno)
29. Mitchellov-Rileyov syndróm –  diabetes mellitus so včasným nástupom v kombinácii s gastrointestinálnymi symptómami 
      Čiljaková M. (Ľubochňa)
30. Syndróm zjavného nadbytku mineralokortikoidov alebo...? 
      Malček M. (Banská Bystrica)
31. Kto klope na dvere? 
      Barok J. (Liptovský Hrádok)
32. Zo života špecialistu  
      Topoľský I. (Bratislava)
​33. Detská domáca hospicová starostlivosť o deti s Patauovým syndrómom – žijú aj dlhšie, ako si myslíme 
      Bálintová D. (Bratislava)
34. Mekóniová peritonitída „in utero” – manažment a komplikácie 
      Gryboś S. (Košice)
35. Keď je vzácna choroba častá 
      Kmečová Ľ. (Banská Bystrica)
36. Možnosti  liečby atopickej dermatitídy u dieťaťa s prieduškovou astmou a alergickou rinitídou v podmienkach Kúpeľov Lučivná, a.s.  
       Kucharíková O. (Lučivná) Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Kúpele Lučivná
37. Najmenší pacient s najväčším hemangiómom  
      Murgašová M. (Martin) Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Pierre Fabre

18:05 – 18:15 Diskusia

20:00 - 24:00 Kongresová večera

 


24.03.2018 sobota

8:30 – 10:30 Blok V. Predsedníctvo: Šebová I., Koman A. - video z prednášok

38. CHAOS
      Uhliarová B. (Banská Bystrica)
39. Čo spôsobil magnetický náramok? 
      Jurečková D. (Michalovce)
40. Dilatácia sluchovej trubice u 7 ročnej pacientky s Turnerovym syndrómom 
      Šebová I. (Bratislava)
41. Melanosis neurocutanea Touraine u 2,5 ročného chlapčeka – bolo opakované chirurgické riešenie nevyhnutné?
      Zelenková H. (Svidník)
42. Ako liečime stenózu hrtana
      Koman A. (Košice)
43. Benigní tumory s maligním chovaním 
      Čerňanová K. (Olomouc)
44. Chirurgické riešenie atrézie choány zadnou septotómiou 
      Paouris D. (Bratislava)
45. Mimoriadna dohra diagnostiky abscedujúcej pleuropneumónie 
      Kunč P. (Martin)
46. O chlapcovi, ktorý nevládal hrať na husle  
      Olekšák F. (Martin)
47. Poruchy rastu u detí – kazuistiky z detskej endokrinologickej ambulancie 
      Kyšková S. (Žilina)
48. Rozsiahla mezenteriálna hemangiomatóza v dojčeneckom veku 
      Lalinská D. (Trenčín)
49. Chlapci majú uši dve 
      Serafín J. (Poprad)
50. Prečo Vilkovi zhrubli ručičky 
      Smoligová M. (Bardejov)

10:20 – 10:30 Diskusia

10:30 – 10:55 Prestávka na kávu
 

10:55 – 12:50 Blok VI. Predsedníctvo: Malý T., Ďurošková Z. - video z prednášok

51. Mikrobiologické kazuistiky infekcí v pediatrii 
      Kolář M. (Olomouc)
52. Proč půlročního Honzíka bolelo břicho 4 dny? 
      Malý Z. (Olomouc)
53. Co způsobila Hydra 
      Michnová Z. (Martin)
54. Jen oteklá tvář 
      Slavotínková M. (Přerov)
55. Asystólia v úvode do celkovej anestézie 
      Tóhátyová A. (Košice)
56. Cudzie teleso v gite ako príčina náhlej príhody brušnej 
      Záhradník L. (Prešov)
57. Použitie dynamického magnetického fixátora pri riešení progredujúcej deformity chrbtice u malého dieťaťa 
      Blaško T. (Žilina)
58. Novorozenec vždy prěkvapí 
      Molnárová A. (Ostrava)
59. Bežný vírus, zriedkavá komplikácia  
      Svitanová Z. (Košice)
60. Čo je na röntgenovej snímke?
      Bušovská V. (Spišská Nová Ves)
61. Jin a jang  
      Ďurošková Z. (Prostějov)

12:35 – 12:45 Diskusia

12:45 – 14:00 Prestávka na obed

 

14:00 – 16:00 Blok VII. Predsedníctvo: Škodová H., Chovanová V. - video z prednášok

62. Blízke stretnutie tretieho druhu s neonatológom (letálna mutácia receptora pre epidermálny rastový faktor) 
      Chovanová V. (Košice) 
63. CMV infekce aneb není mateřské mléko jako mateřské mléko 
      Škodová H. (Olomouc)
64. Nečakané prekvapenie z maternice  
      Tomanová K. (Nitra)
65. Akútne dystonické reakcie v detskom veku 
      Michňová M. (Žiar nad Hronom)
66. Inzulinóm u adolescentnej pacientky najlepšie našla kontrastná endosonografia s elastometriou 
      Pršo M. (Martin)
67. V hlavnej úlohe kŕče 
      Štefková P. (Košice)
68. Ako sme „vyliečili” Adelkinu trombocytopéniu 
      Gáborová G. (Košice)
69. Nie je gastroenteritída ako gastroenteritída 
      Beľová M. (Topolčany) nechce byt publikovana
70. Sůl nad zlato 
      Ručková M. (Ostrava)
71. Hviezdne nebo 
      Barlogová M. (Banská Bystrica)
72. Iron lady 
      Gondová I. (Banská Bystrica)
73. ORL prejavy u 12 ročnej pacientky s primárnou ciliárnou dyskinézou (PCD) 
      Čverha M. (Bratislava) 

15:50 – 16:00 Diskusia

16:00 – 16:20 Prestávka na kávu a vyhodnotenie súťaží

16:20 – 16:30 Vyhlásenie najlepších prednášok, udelenie ocenení a odovzdanie výhier

16:30  Záver kongresu

 


PROGRAM FESTIVALU KAZUISTÍK® Z PEDIATRIE 2018 nájdete kliknutím TU

 

Pozvaní rečníci:

prof. MUDr. Wojciech Kosiak

Lekárska Univerzita, Gdansk, Poľsko

 

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. 

RÚVZ Banská Bystrica

MUDr. Veronika Fiamoli, PhD.

LF MU, Brno

MUDr. Marián Hrebík, MPH

Primár Kardiologického oddelenia DKC

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Advokátska kancelária h&h PARTNERS

MUDr. Mária Jasenková

Detská onkologická ambulancia, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou - Bratislava Riaditeľka PLAMIENOK n.o

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

DFNsP, Banská Bystrica

prof. MUDr. Milan Kolář, PhD.

Dekan LF UP, Olomouc

MUDr. Ján Kovaľ, PhD.

Prednosta Kliniky pediatrie FNsP J.A. Reimana, Prešov

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.

Prezident kongresu, Predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA 

Primár Pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Dekan FZSP TU v Trnave, člen výboru Českej pediatrickej spoločnosti

 

doc. MUDr. Sylva Skálová, PhD.

Prednostka DKLF, Hradec Králové

 

MUDr. Barbora Uhliarová, PhD.

FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica

 

 

Registrácia na Festival KAZUISTÍK z pediatrie