PLATINUM PARTNER                                                                                                                     NUTRICIA 


GOLD PARTNER

  

          

VYSTAVOVATELIA:

        

 

         

 

                 

                     SPA SMRDAKY FESTIVAL KAZUISTIK          

                     

                             

          

     

       

     

Prezentujte sa na najväčšom pediatrickom kongrese na Slovensku a stretnite tých, ktorí odporúčajú vaše produkty! 

Každý rok pritiahne Festival KAZUISTÍK® z pediatrie viac ako 600 pediatrov, odborníkov, manažérov klinických štúdií a opinion leadrov z kliník, oddelení, ambulancií, univerzít a iných inštitúcií. Konferencie sa tiež zúčastňujú poprední preskriptori, spolutvorcovia legislatívy, členovia preskripčných komisií, riaditelia nemocníc, primári a prednostovia, predstavitelia kontrolných orgánov verejného zdravotníctva, zástupcovia poisťovní a iní zo všetkých kútov Slovenska aj Čiech. 

Úlohou Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie je vytvoriť komplexné fórum (konzílium) pre všetkých ktorí sa podieľajú na pediatrii na Slovensku. Dvojdňové podujatie je kľúčovým a najväčším networkingovým podujatím v rámci pediatrie na Slovensku pre lekárov, zástupcov Ministerstva zdravotníctva, poisťovní a reprezentantov farmaceutických, laboratórnych a iných spoločností, vývojárov a produktových špecialistov. Účastníci získavajú prehľad or raritných ale aj rutinných prípadoch s raritným priebehom a o ich chybnom či správnom riešení. Prezentované sú aj produkty, ktoré dopomohli k úspešnému riešeniu konkrétnych prípadov.

Ako sponzor Festivalu KAZUISTÍK® získate väčšie povedomie o vašej spoločnosti resp. produktoch a rozšírite tak sieť tých, ktorí budú vaše produkty predpisovať či odporúčať svojím pacientom čo pozitívne ovplyvní úspech vašej spoločnosti a jej produktov na našom trhu do budúcna. Je to tiež príležitosť nájsť nové produkty, založiť značky a budovať si vzťahy s expertami. 
Prostredníctvom našich mediálnych partnerov, bude vaša spoločnosť prezentovaná aj u nezúčastnených klientov.

Využite túto jedinečnú príležitosť spojiť sa s tými, ktorí prinášajú prevratné riešenia do terapií a formujú tak budúcnosť pediatrie. Festival KAZUISTÍK® je najvačším stretnutím pediatrov na Slovensku a teda ako sponzor získate najväčšie zhodnotenie peňazí investovaných do prezentácie vašich produktov a služieb pred bežnými klientami aj poprednými opinion lídrami s vysokým násobeným potenciálom a vplyvom.

V prípade, že máte záujem stať sa tiež partnerom Festivalu Kazuistík z pediatrie 2017, kontaktujte nás, prosím na email info@kazuistika.sk, prípadne na tel. čísle 0918 707 371.

   

   

Festivaly KAZUISTÍK z pediatrie už podporili: