Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Festivalu KAZUISTÍK z pediatrie 2020

Registrácia otvorená
1.11.2019

12. Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2019

 

12. medzinárodný kongres Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2019

sa konal v dňoch 22. - 23. marca 2019 v univerzitnom meste Žilina, 

v hoteli HolidayInn. Zúčastnilo sa ho viac ako 600 účastníkov zo Slovenska a Čiech.
Ďakujeme!

 

Poslaním Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie  je prezentovať konkrétne uzavreté ale aj otvorené prípady
v oblasti pediatrie a príbuzných špecializovaných odborov.

Cieľom kongresu je ďalej rozvíjať porozumenie a aktívnu spoluprácu medzi lekármi prvého kontaktu a špecializovanými pediatrickými pracoviskami s cieľom podporovať správnu diagnostiku a spôsob liečby detských pacientov.

Dvojdňový kongres ponúka prepojenie, interakciu a výmenu skúseností medzi oddelenskými a ambulantnými lekármi zo Slovenska i Čiech. Súčasťou kongresu bude tiež platforma pre odborné výmeny a diskusie medzi delegátmi z mnohých odborných inštitúcií a priemyslu.

 

Partneri Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2019:


PLATINUM PARTNER 

 


GOLD PARTNER

Nestle BEBA  

          

VYSTAVOVATELIA: