Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

15. Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2022

 


 


Jubilejný, 15-ty ročník Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2022

sa konal v termíne

1.- 2. apríla 2022

 


Zúčastnilo sa ho viac ako 560 účastníkov, ktorí prišli buď osobne na miesto konania do Žiliny, alebo online cez priamy prenos. Veríme, že ste si všetci kongres užili, že ste sa niečo nové dozvedeli a o rok sa opäť stretneme v plnom zdraví, s úsmevom a ohlásenom termíne 
24. - 25.3.2023

 

Poslaním Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie  je prezentovať konkrétne uzavreté ale aj otvorené prípady

v oblasti pediatrie a príbuzných špecializovaných odborov.

Cieľom kongresu je ďalej rozvíjať porozumenie a aktívnu spoluprácu medzi lekármi prvého kontaktu a špecializovanými pediatrickými pracoviskami s cieľom podporovať správnu diagnostiku a spôsob liečby detských pacientov.

Dvojdňový kongres ponúka prepojenie, interakciu a výmenu skúseností medzi oddelenskými a ambulantnými lekármi zo Slovenska i Čiech. Súčasťou kongresu bude tiež platforma pre odborné výmeny a diskusie medzi delegátmi z mnohých odborných inštitúcií a priemyslu.