Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

 

 


 


Už sa tešíte na  Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2024?

poznačte si termín 

22.- 23. marec 2024

Miesto konania je  Žilina, hotel HolidayInn, Športová ul. 2

 

 

Poslaním Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie  je prezentovať konkrétne uzavreté ale aj otvorené prípady

v oblasti pediatrie a príbuzných špecializovaných odborov.

Cieľom kongresu je ďalej rozvíjať porozumenie a aktívnu spoluprácu medzi lekármi prvého kontaktu a špecializovanými pediatrickými pracoviskami s cieľom podporovať správnu diagnostiku a spôsob liečby detských pacientov.

Dvojdňový kongres ponúka prepojenie, interakciu a výmenu skúseností medzi oddelenskými a ambulantnými lekármi zo Slovenska i Čiech. Súčasťou kongresu bude tiež platforma pre odborné výmeny a diskusie medzi delegátmi z mnohých odborných inštitúcií a priemyslu.