Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

15. Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2022

 


 


Jubilejný, 15-ty ročník Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2022

pripravujeme v termíne

1.- 2. apríla 2022

Registrácia je spustená! 


Držme si spolu palce, aby nás COVID-19 už konečne neobmedzoval a mohli sme sa zísť v plnom počte tak, ako sme boli zvyknutí.
Opatrujte sa, buďte zdraví a vidíme sa v apríli v Žiline!

 

Poslaním Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie  je prezentovať konkrétne uzavreté ale aj otvorené prípady

v oblasti pediatrie a príbuzných špecializovaných odborov.

Cieľom kongresu je ďalej rozvíjať porozumenie a aktívnu spoluprácu medzi lekármi prvého kontaktu a špecializovanými pediatrickými pracoviskami s cieľom podporovať správnu diagnostiku a spôsob liečby detských pacientov.

Dvojdňový kongres ponúka prepojenie, interakciu a výmenu skúseností medzi oddelenskými a ambulantnými lekármi zo Slovenska i Čiech. Súčasťou kongresu bude tiež platforma pre odborné výmeny a diskusie medzi delegátmi z mnohých odborných inštitúcií a priemyslu.