Ďakujeme všetkých účastníkom za bohatú účasť

na 9. ročníku Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2016,

 

a tešíme sa na Vás budúci rok na ďalšom, v poradí už

10. ročníku Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2017,

 

ktorý sa uskutoční

 

17. - 18. marca 2017 v Žiline v hoteli Holiday Inn.
ĎAKUJEME!