Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2016 
 

Všetkých Vás srdečne pozývame na ďalší, v poradí už 9. ročník Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2016 s podnázvom „DÁME HLAVY DOKOPY“, ktorý sa uskutoční 18. - 19. Marca 2016 v Žiline v hoteli Holiday Inn.  

Festival KAZUISTÍK z pediatrie sa koná pod záštitou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Českej pediatrickej spoločnosti a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach a Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN. Odborným garantom podujatia je predseda Slovenskej Pediatrickej Spoločnosti, doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim.prof.

V Európskej charte práv pacienta, v časti "Právo pacienta na bezpečnosť" sa uvádza, že: „Lekári musia vedieť predchádzať rizikám omylu sledovaním prípadov, ktoré sa prihodili, a priebežnými školeniami.“

Renomovaní odborníci a praktickí lekári pre deti a dorast spolu s pediatrami a špecialistami z lôžkových oddelení budú prezentovať a diskutovať o aktuálnych a konkrétnych diagnostických a liečebných postupoch. Zároveň v konkrétnych prípadoch budú diskutovať o použití konkrétnych farmaceutických produktov.

Prednášky pomôžu interaktívnou formou riešiť diagnosticky či terapeuticky neuzavreté prípady, upozorniť na zložité i menej tradičné diagnostické a terapeutické postupy, porovnávať rôzne liečebné postupy a ich dôsledky, hľadať nové postupy pri zložitých diagnózach, ale aj vzdelávať účastníkov didakticky zaujímavou formou. V rámci podujatia sa vyhodnotia a ocenia víťazné kazuistiky v jednotlivých kategóriách.