Festival KAZUISTÍK® 2015

Všetkých Vás srdečne pozývame na ďalší, v poradí už

 

8. ročník


Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2015

 

s podnázvom „DÁME HLAVY DOKOPY“,

ktorý sa uskutoční


20. - 21. Marca 2015 v Žiline

v hoteli Holiday Inn

 


Odborný garant:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim.prof.

 

 


Slovenská Lekárska Komora prideľuje za dvojdňovú účasť na konferencii Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 14 kreditov.