Festival KAZUISTÍK® 2016

Všetkých Vás srdečne pozývame na ďalší, v poradí už

 

9. ročník


Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2016

 

s podnázvom „DÁME HLAVY DOKOPY“,

ktorý sa uskutoční


18. - 19. Marca 2016 v Žiline

v hoteli Holiday Inn

 


Odborný garant:

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim.prof.