10. medzinárodný kongres Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2017

sa bude konať v dňoch 24. - 25. marca 2017 v univerzitnom meste Žilina,

v hoteli HolidayInn.

 

Poslaním Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2017 je prezentovať konkrétne uzavreté ale aj otvorené prípady
v oblasti pediatrie a príbuzných špecializovaných odborov.

Cieľom Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2017 je ďalej rozvíjať porozumenie a aktívnu spoluprácu medzi lekármi prvého kontaktu a špecializovanými pediatrickými pracoviskami s cieľom podporovať správnu diagnostiku a spôsob liečby detských pacientov.

Dvojdňový kongres ponúka prepojenie, interakciu a výmenu skúseností medzi oddelenskými a ambulantnými lekármi zo Slovenska i Čiech.

Súčasťou kongresu bude tiež platforma pre odborné výmeny a diskusie medzi delegátmi z mnohých odborných inštitúcií a priemyslu.

REGISTRUJTE SA

 

PLATINUM PARTNER

                                                                                                                             

GOLD PARTNER

   
 

VYSTAVOVATELIA:

     

   

  

            

    VULM Logo