Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

12. Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2019

 

12. medzinárodný kongres Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2019

sa bude konať v dňoch 22. - 23. marec 2019 v univerzitnom meste Žilina, 

v hoteli HolidayInn.

 

Poslaním Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2019 je prezentovať konkrétne uzavreté ale aj otvorené prípady
v oblasti pediatrie a príbuzných špecializovaných odborov.

Cieľom kongresu je ďalej rozvíjať porozumenie a aktívnu spoluprácu medzi lekármi prvého kontaktu a špecializovanými pediatrickými pracoviskami s cieľom podporovať správnu diagnostiku a spôsob liečby detských pacientov.

Dvojdňový kongres ponúka prepojenie, interakciu a výmenu skúseností medzi oddelenskými a ambulantnými lekármi zo Slovenska i Čiech. Súčasťou kongresu bude tiež platforma pre odborné výmeny a diskusie medzi delegátmi z mnohých odborných inštitúcií a priemyslu.

Festival KAZUISTÍK z pediatrie 2018 podporili:


PLATINUM PARTNER 

NUTRICIA 


GOLD PARTNER

  

          

VYSTAVOVATELIA:

        

 

         

 

                 

                     SPA SMRDAKY FESTIVAL KAZUISTIK