Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

14. Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2021

 


Ďakujeme všetkým účastníkom kongresu
Festival KAZUISTÍK® z pediatrie
ktorý sa konal v dňoch 1.- 2. októbra 2021
v hoteli HolidayInn v Žiline.


Jubilejný, 15-ty ročník Festivalu KAZUISTÍK z pediatrie 2022 pripravujeme na budúci rok, v termín 18.-19.3.2022
Držme si spolu palce, aby nás COVID-19 už konečne neobmedzoval a mohli sme sa zísť v plnom počte tak, ako sme boli zvyknutí.
Opatrujte sa, buďte zdraví a vidíme sa v marci v Žiline!

 

Poslaním Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie  je prezentovať konkrétne uzavreté ale aj otvorené prípady

v oblasti pediatrie a príbuzných špecializovaných odborov.

Cieľom kongresu je ďalej rozvíjať porozumenie a aktívnu spoluprácu medzi lekármi prvého kontaktu a špecializovanými pediatrickými pracoviskami s cieľom podporovať správnu diagnostiku a spôsob liečby detských pacientov.

Dvojdňový kongres ponúka prepojenie, interakciu a výmenu skúseností medzi oddelenskými a ambulantnými lekármi zo Slovenska i Čiech. Súčasťou kongresu bude tiež platforma pre odborné výmeny a diskusie medzi delegátmi z mnohých odborných inštitúcií a priemyslu.