11. medzinárodný kongres Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2018

sa bude konať v dňoch 23. - 24. marca 2018

v univerzitnom meste Žilina, v hoteli HolidayInn.

 

Poslaním Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2018 je prezentovať konkrétne uzavreté ale aj otvorené prípady
v oblasti pediatrie a príbuzných špecializovaných odborov.

Cieľom Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie 2018 je ďalej rozvíjať porozumenie a aktívnu spoluprácu medzi lekármi prvého kontaktu a špecializovanými pediatrickými pracoviskami s cieľom podporovať správnu diagnostiku a spôsob liečby detských pacientov.

Dvojdňový kongres ponúka prepojenie, interakciu a výmenu skúseností medzi oddelenskými a ambulantnými lekármi zo Slovenska i Čiech.

Súčasťou kongresu bude tiež platforma pre odborné výmeny a diskusie medzi delegátmi z mnohých odborných inštitúcií a priemyslu.

Registrácia na Festival KAZUISTÍK z pediatrie

 


                                   PLATINUM PARTNER                                                                                                                     NUTRICIA 


GOLD PARTNER

  

          

VYSTAVOVATELIA:

        

 

         

 

                 

                     SPA SMRDAKY FESTIVAL KAZUISTIK