Festival KAZUISTÍK®

z pediatrie, 17. ročník | 22.- 23. marec 2024
O nás

Prečo prísť na konferenciu

O nás

Termín konania kongresu je 22.-23.marca 2024
Miesto konania je Žilina, hotel HolidayInn, Športová ul. 2

Poslaním Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie je prezentovať konkrétne uzavreté ale aj otvorené prípady v oblasti pediatrie a príbuzných špecializovaných odborov.

Cieľom kongresu je ďalej rozvíjať porozumenie a aktívnu spoluprácu medzi lekármi prvého kontaktu a špecializovanými pediatrickými pracoviskami s cieľom podporovať správnu diagnostiku a spôsob liečby detských pacientov.

Dvojdňový kongres ponúka prepojenie, interakciu a výmenu skúseností medzi oddelenskými a ambulantnými lekármi zo Slovenska i Čiech. Súčasťou kongresu bude tiež platforma pre odborné výmeny a diskusie medzi delegátmi z mnohých odborných inštitúcií a priemyslu.
why chose
why chose

2 1 2 2 2 0

Počet dní

2 1 2 2 2 0

Prednášok

2 1 2 2 2 0

Vystavovateľov

2 1 2 2 2 0

Účastníkov

Fotogaléria

Fotogaléria