Súhlasím Nesúhlasím

Súhlasím s použitím súborov cookie na personalizáciu reklám a retargeting.

Festivalu KAZUISTÍK z pediatrie 2020

Registrácia otvorená

13. Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2020

13. medzinárodný kongres Festival KAZUISTÍK® z pediatrie 2020

sa koná v dňoch 20. - 21. marca 2020 v univerzitnom meste Žilina, 

v hoteli Holiday Inn. Zúčastní sa ho viac ako 600 účastníkov zo Slovenska a Čiech.
Tešíme sa na vás!

Hexacima

Poslaním Festivalu KAZUISTÍK® z pediatrie  je prezentovať konkrétne uzavreté ale aj otvorené prípady
v oblasti pediatrie a príbuzných špecializovaných odborov.

Cieľom kongresu je ďalej rozvíjať porozumenie a aktívnu spoluprácu medzi lekármi prvého kontaktu a špecializovanými pediatrickými pracoviskami s cieľom podporovať správnu diagnostiku a spôsob liečby detských pacientov.

Dvojdňový kongres ponúka prepojenie, interakciu a výmenu skúseností medzi oddelenskými a ambulantnými lekármi zo Slovenska i Čiech. Súčasťou kongresu bude tiež platforma pre odborné výmeny a diskusie medzi delegátmi z mnohých odborných inštitúcií a priemyslu.