Čo je

Kazuistika je opis jedného alebo dvoch pacientov s rovnakými alebo podobnými problémami, účelom ktorého je buď uviesť novú predstavu, alebo potvrdiť predchádzajúce nálezy. V nasledujúcom prehľade sú uvedené najdôležitejšie motívy prečo kazuistiku pre ústne alebo písomné oznámenie pripraviť:

 

1. neobvyklá prezentácie neznámej etiológie
2. neobvyklá základné anamnéza
3. neobvyklý klinický priebeh (spektrum, spád, prognóza)
4. náročná diferenciálna diagnóza
5. chyba v diagnóze, jej príčiny a dôsledky
6. neobvyklý alebo neočakávaný následok liečby
7. diagnostická a liečebne náhodná / nepredvídaná udalosť (príčiny, dôsledky, náprava)
8. neobvyklá komorbidita (jej diagnóza, liečba a liečebný výsledok)
9. presnosť liečebnej technológie (choroba, orgán, systém)
10. neobvyklé prostredie liečebnej starostlivosti
11.vedenie naliehavého prípadu
12. compliancia pacienta
13. interakcia pacienta a doktora
14. jednotlivý prípad klinického skúšania
15. klinická situácia, ktorá nemôže byť reprodukovaná z etických dôvodov
16. obmedzený prístup k prípadu (nedostatok dôležitých informácií)
17. nová liečebná technológia (použitie, výsledky, dôsledky)
18. potvrdenie niečoho už známeho (v prípade, že môže vhodne doplniť podobné, už publikované prípady, ktoré prechádzajú systematickým prieskumom, vyhľadávaním a syntézou).

 

Jedinečné prípady, zriedkavé prípady alebo aj bežné prípady, ale s náhlym obratom, sú najžiadanejšie typy kazuistík pre publikáciu. Je veľmi ťažké jedinečný prípad objaviť, ale oveľa ťažšie je ho publikovať. Preto by sme nemali zbytočne dlho otáľať s publikáciou jedinečných prípadov ak sa nám niekedy "pripletú do cesty".