Dĺžka Vašej prednášky/prezentácie je 10 minút.

Odborná komisia bude striktne dbať na dodržanie stanoveného času.

Formát prednášky
Všetky prednášky musia byť v pdf verzii.
 

Odovzdanie prezentácii
Prezentáciu prosím odovzdajte pracovníkom, obsluhujúcim počítač, z ktorého sa budú premietať prezentácie. Vaša prezentácia musí byť odovzdaná technikovi medzi 7:00 - 8:00  hod. ráno (pri prednáškach v dopoludňajšom bloku) alebo počas obedňajšej prestávky (pri prednáškach v popoludňajšom bloku), najneskôr však počas prestávky pred samotným blokom prednášok na USB kľúči.
 

Prípadné špecifické požiadavky na projekciu (video, hudba a pod.) prosím oznámte vopred na info@kazuistika.sk.