Registračný poplatok zahŕňa:

  • vstup na kongres účastník na mieste
  • vstup na kongres účastník online
  • kredity prislúchajúce podľa pravidiel CME
  • kongresovú tašku s programom
  • zborník abstraktov tlačený/online
  • všetky prestávky na kávu
  • prístup na videozáznam prednášok po skončení kongresu

Normálna registrácia účasť (od 1. 12. 2023 do 22.marca 2024)

  109 €*

Normálna registrácia online (od 1. 12. 2023 do 22.marca 2024)

  89 €*

Registrácia na mieste (od 22. marca do 23. marca 2024)

  119 €*

Registrácia sestrička (od 1. 12. 2023 do 22.marca 2024)

  89 €***

Obed (piatok/sobota)

  20 €*

Kongresová večera (piatok) 

  35 €*

Registrácia ŠTUDENT do 30r(od 1. 12. 2023 do 22.marca 2024)

   89 €**

Uvedené ceny sú bez DPH
** Pri registrácii sa riaďte pokynmi organizátora. Váš aktuálny stav "študent" musíte vopred preukázať
*** Registrácia sestrička nie je viazaná na kreditový systém Komory sestier a pôrodných asistentiek

Lehota na stornovanie registrácie s 60%-nou úhradou registračného poplatku je 15. 2. 2024.

Registráciu účastníkov organizačne zabezpečuje spoločnosť Seraphinea, s.r.o.

Majiteľ účtu : Seraphinea, s.r.o.
IČO: 51112566
Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT-BIC : TATRSKBX
IBAN kód : SK5311000000002941058756
Variabilný symbol: je vygenerovaný samostatne každému účastníkovi po zaregistrovaníPodmienky registrácie nájdete tu.